Waarom gekozen voor biologisch?

De kippen krijgen biologisch voer, dat wil zeggen dat de granen geteeld worden zonder gebruik te maken van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Het onkruid wordt bestreden door middel van wiedeggen ( zie foto hierboven )

Ook op het bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of antibiotica. Een deel van het voer (gerst en tarwe) verbouwen we zelf, we pachten daarvoor 16 ha grond, op nog geen 3 km afstand van de boerderij. Het drinkwater voor de kippen pompen we op uit een heel diepe bron. Dat water wordt ieder jaar gecontroleerd door de gezondheidsdienst voor dieren. Langs de korenvelden zaaien we verschillende soorten bloemenranden ( voor wild en voor insecten ) In de stal is een strooiselschuif en mestbandbeluchting aanwezig, om de uitstoot van fijnstof en ammoniak te reduceren. Dit alles geeft ons als boer een gevoel van verantwoord om te gaan met de schepping.

126 Zonnepanelen 

De 126 zonnepanelen leveren het grootste deel van de energie die we nodig hebben voor het bedrijf.

Niet alleen in de stal, maar ook buiten zijn afdelingen gemaakt  van maximaal 3000 kippen
Niet alleen in de stal, maar ook buiten zijn afdelingen gemaakt van maximaal 3000 kippen
Wil je meer weten over Biohof als biologisch pluimveebedrijf? Klik op de knop hieronder om meer over ons te weten te komen!